Utis? Gnīdas? Panika?

Panikai nav pamata!

NYDA® express iznīcina utis un gnīdas jau pirmajā lietošanas reizē.

JAUNS LIETOŠANAS ILGUMS
Jaunslietošanas ilgums

NYDA®
1 izstrādājuma 3 priekšrocības -
efektīvs, drošs un ērti lietojams!