VAI JĀIEVĒRO KĀDI ĪPAŠI NORĀDĪJUMI, JA MATI IR KRĀSOTI?